Ders Çalışma Alışkanlığı Nasıl Kazanılır?


Gönderi Tarihi: 19.09.2020Öncelikle ders çalışma alışkanlığı kazanmak isteyen öğrencinin kendine şu soruyu sorması gerekir: “Ders çalışma davranışını kazanmayı niçin istiyorum”. Bu soruya verilecek cevap öğrencinin bir sonraki davranışının ne olacağını belirleyecektir. Yani öğrencinin ders çalışmasını sağlayacak süreci yönetecek cesaretin veya itici gücün nasıl oluşturulması gerektiği ile ilgili detayları belirlemek en önemli mesele olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ders çalışma davranışının belli kurallarının olması bu davranışın eksiksiz olarak nasıl yapılması gerektiği noktasında bize konunun ana hatlarını çizecektir. Bu kuralları bilmek öncelikli görev olmalıdır.

Ders Çalışma Ortamı

Ders çalışma davranışının en önemli ve ilk kuralı ders çalışma ortamının öğrenmeye müsait, dikkatin öğrenilmek istenen şeye odaklanabilecek yapıda olmasıdır. Çevremizde daha çok sadeliklerin olduğu, gözümüzün farklılık hissedip dikkatimizi o tarafa yönlendirmeyeceği bir yapıya sahip olması gerekir. Üzerinde sadece öğrenmeye odaklanabileceğimiz bir masa ve mümkünse fazla rahat olmayan bir sandalyede oturarak ders çalışma davranışını gerçekleştirmeliyiz.

Planlı Ders Çalışma

Ders çalışma davranışının belli aralıklarla ve önceden tasarlanmış bir plan dahilinde gerçekleştirilmesi öğrenmeye odaklanmamız açısından özel bir yere sahiptir. Rastgele yapılacak bir çalışma hem odaklanmayı engelleyerek dikkat dağınıklığına sebep olur hem de yapılan çalışmanın ölçme ve değerlendirme dışında kalmasına sebep olur. Plansız ve başıboş fiiller zihnimizle değil duygularımızla yapılan davranış şekilleri olduğu için kalıcı olmaktan çok geçici öğrenmeye sebep olurlar. Bu da ders çalışma davranışının esas gayesi olan öğrenmenin ana hedefinden uzaklaştıran fiillerdir.

Ders Çalışmaya Ön Hazırlık

Ders çalışma davranışının tam da istediğimiz gibi olması ve verimli olabilmesi için öğrenilecek konu ile ilgili zihinsel ön çalışmanın yapılması gerekir. Elimizdeki yazılı, basılı, görsel ve dijital kaynaklardan öğrenilecek konunun kısaca gözden geçirilmesi, ilgi duyulabilecek noktalarının tespit edilmesi öğrenmeye olan iştiyakı/isteği artıran en önemli unsurdur.

Ders Çalışmanın Sonuçlarının Analiz Edilmesi

Ders çalışma davranışının sonuçlarını analiz etme ve sorunları tespit etme aşaması bu sürecin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Her yapılan çalışmadan sonra ölçülebilir bir sistem olan test çözümü yaparak yapılan çalışmanın ne kadar verimli yapıldığının ölçme ve değerlendirme yapmak suretiyle verilerin ortaya konulması gerekir. Bu süreçte özellikle belirtilmesi gereken husus, testlerden sonra oluşan verilerin objektif bir şekilde ve net olarak ortaya konması ve buna yönelik çözümler üretilmesidir. Yapılan her çalışmanın geri dönüşümünün yapılması hayatın her alanında başarı sağlamak isteyen kişiler için kaçınılmaz ve zaruri bir süreçtir. Bu yüzden bu konuya özellikle ders çalışma davranışında büyük ve önemli bir yer ayırmak gerekir.

Tüm bu süreçlerde dikkatli ve titiz bir çalışma yapmak ders çalışma davranışının istenen sonuçları doğurması kaçınılmazdır. Hepinize sağlıklı ders çalışmalar ve verimli öğrenme süreçleri diliyoruz.