2021 TYT Konuları


Gönderi Tarihi: 17.09.20202020 TYT Konuları


2021 Tyt sınavına hazırlanacak öğrencilerin en merak ettiği soruların başında 2020 TYT Konuları gelmektedir. YKS (Yükseköğretim Kurumlar sınavı) 1. Oturumu olan TYT (Temel yeterlilik sınavı) Toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 2021 TYT konuları hakkında yeni eklenmiş bir konu ya da TYT sınavından çıkartılmış konu var mı diye kafa karışıklığı yaşıyorsanız. Güncel 2021 TYT konularının tamamını bu sayfada sunuyoruz.

Tyt Türkçe konularını merak eden öğrenciler için 2021 TYT Türkçe konuları tam listesi:
2021 TYT Türkçe Konuları
Sözcükte Anlam
Söz Yorumu
Deyim ve Atasözü
Cümlede Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
 • Paragrafta Anlatım Teknikleri
 • Paragrafta Konu – Ana Düşünce
 • Paragrafta Yapı
 • Paragrafta Yardımcı Düşünce
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcükte Yapı
Sözcük Türleri
 • İsimler
 • Zamirler
 • Sıfatlar
 • Zarflar
 • Edat – Bağlaç – Ünlem
Fiil, Ek Fiil, Fiilimsi
Sözcük Grupları
Cümlenin Öğeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu

Tyt Matematik konularını merak eden öğrenciler için 2021 TYT Matematik konuları tam listesi:
2021 TYT Matematik Konuları
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
EBOB – EKOK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yüzde Kar Zarar Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • İşçi Problemleri
 • Kar Zarar Problemleri
 • Hız Problemleri
Kümeler
Kartezyen Çarpım
Mantık
Fonskiyonlar
Polinomlar
2.Dereceden Denklemler
Permütasyon ve Kombinasyon
Olasılık
İstatistik

Tyt Geometri konularını merak eden öğrenciler için 2021 TYT Geometri konuları tam listesi:
2021 TYT Geometri Konuları
Temel Kavramlar
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Özel Üçgenler
 • Dik Üçgen
 • İkizkenar Üçgen
 • Eşkenar Üçgen
Açıortay
Kenarortay
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Açı Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Özel Dörtgenler
 • Dörtgenler
 • Deltoid
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • İkizkenar
 • Yamuk
Katı Cisimler
 • Dikdörtgenler Prizması
 • Küp
 • Silindir
 • Piramit
 • Koni
 • Küre

Tyt Coğrafya konularını merak eden öğrenciler için 2021 TYT Coğrafya konuları tam listesi:
2021 TYT Coğrafya Konuları
Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi
Atmosfer ve Sıcaklık
Basınç ve Rüzgarlar
Nem, Yağış ve Buharlaşma
İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
Su – Toprak ve Bitkiler
Nüfus
Göç
Yerleşme
Türkiye’nin Yer Şekilleri
Ekonomik Faaliyetler
Bölgeler
Uluslararası Ulaşım Hatları
Çevre ve Toplum
Doğal Afetler

Tyt Tarih konularını merak eden öğrenciler için 2021 TYT Tarih konuları tam listesi:
2021 TYT Tarih Konuları
Tarih Bilimi
İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Orta Çağ ve Avrupa Tarihi
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Yeni ve Yakın Çağda Avrupa Tarihi
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Yeni Çağda Avrupa
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmalar
I. TBMM Dönemi
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası

Tyt Felsefe konularını merak eden öğrenciler için 2021 TYT Felsefe konuları tam listesi:
2021 TYT Felsefe Konuları
Felsefe’nin Konusu
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi

Tyt Din Kültürü konularını merak eden öğrenciler için 2021 TYT Din Kültürü konuları tam listesi:
2021 TYT Din Kültürü Konuları
Bilgi ve İnanç
İslam ve İbadet
Ahlak ve Değerler
Allah İnsan İlişkisi
Hz. Muhammed (S.A.V.)
Vahiy ve Akıl
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
Din, Kültür ve Medeniyet
İslam ve Bilim, Estetik, Barış
Yaşayan Dinler

Tyt Fizik konularını merak eden öğrenciler için 2021 TYT Fizik konuları tam listesi:
2021 TYT Fizik Konuları
Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Basınç
Isı, Sıcaklık ve Genleşme
Hareket
Dinamik
İş, Güç ve Enerji
Elektrik
Optik
Manyetizma
Dalgalar

Tyt Kimya konularını merak eden öğrenciler için 2021 TYT Kimya konuları tam listesi:
2021 TYT Kimya Konuları
Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Kimyasal Hesaplamalar
Kimyanın Temel Kanunları
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Karışımlar
Doğa ve Kimya
Kimya Her Yerde

Tyt Biyoloji konularını merak eden öğrenciler için 2021 TYT Biyoloji konuları tam listesi:
2021 TYT Biyoloji Konuları
Canlıların Ortak Özellikleri
Canlıların Temel Bileşenleri
Hücre ve Organelleri
Hücre Zarından Madde Geçişi
Canlıların Sınıflandırılması
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Mayoz ve Eşeyli Üreme
Kalıtım
Ekosistem Ekolojisi
Güncel Çevre Sorunları